Polityka prywatności

1. WPROWADZENIE

Niniejszym dokument określa zasady polityki prywatności w serwisie internetowym udostępnionym pod adresem internetowy: hotel@trzydeby.pl

Dlatego też jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest Twoja prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, jak gromadzimy, przechowujemy, udostępniamy oraz wykorzystujemy Twoje dane osobowe, a także określić sposoby kontrolowania i określania preferencji, jakie masz do dyspozycji, udostępniając swoje dane osobowe naszej firmie.

 

Taki jest cel niniejszej Polityki Prywatności („Polityka”), która zawiera szczegółowe informacje na ten temat.


2.INFORMACJE NA TEMAT POLITYKI

W niniejszej Polityce zostały określone najważniejsze informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez catering dietetyczny TRZY DĘBY moja dieta. Niniejsza Polityka ma zastosowanie do wszystkich usług powiązanych z cateringiem dietetycznym. Warunki regulujące zbieranie danych osobowych są określone w Regulaminie cateringu będącym podstawą prawną ich wykorzystania.

Celem niniejszej Polityki jest:

- zagwarantowanie, że rozumiesz, jakie dane osobowe pobieramy za Twoją zgodą oraz powody, dla których gromadzimy i wykorzystujemy te dane oraz komu je udostępniamy

- wyjaśnienie, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które nam podajesz

- wyjaśnienie Twoich praw i preferencji w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych oraz sposobu, w jaki chronimy Twoją prywatność.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości są dostępne w poniższej sekcji „Dane kontaktowe”. Ewentualnie, jeśli nie zgadzasz się z treścią niniejszej Polityki, pamiętaj, że samodzielnie decydujesz, czy chcesz korzystać z cateringu dietetycznego.


3.TWOJE PRAWA I PREFERENCJE

Nowe prawo Unii Europejskiej, zwane ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub „RODO”, przyznaje osobom fizycznym pewne prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

- prawo dostępu- prawo do bycia informatorem oraz żądania dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych

- prawo do stosowania – prawo do żądania poprawienia lub zaktualizowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niepełne

- prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych

- prawo do ograniczenia – prawo do żądania zaprzestania przez nas tymczasowo lub na stałe przetwarzania wszystkich lub części danych osobowych

- prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu, w dowolnym momencie, wobec przetwarzania przez nas danych osobowych z przyczyn odnoszących się do konkretnych sytuacji lub celów marketingowych

- prawo do przenoszenia danych – prawo do zażądania kopii elektronicznej danych osobowych lub przekazanie ich w celu wykorzystania przez strony trzecie.


4.GRMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Gromadzimy dane osobowe w następujący sposób:

- kiedy jest składane zamówienie na catering dietetyczny gromadzone są konkretne dane osobowe pozwalające na realizację zamówienia takie jak imię, nazwisko,adres e-mail,adres zamieszkania, kod pocztowy,numer telefonu,numer konta bankowego.

- kiedy trwa realizacja zamówienia-jaką zamawiasz dietę, gdzie oraz jakie masz preferencje żywieniowe

- jeśli piszesz do nas e-maila –w zależności od jego treści zapisujemy wówczas informacje o uwagach do zamówienia, reklamacjach, czy preferencjach oraz oczywiście jeśli podajesz –dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

- jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas treści marketingowych –dodamy twoje dane (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania) do bazy potencjalnych klientów i będziemy informować Cię o naszych produktach.


5.DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Dane osobowe, Cel przetwarzania, Imię i nazwisko, weryfikacja, płatności, uwag klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywanie zmian w zamówieniu, dostawach, adres e-mail, korespondencja e-mail, kontakt z klientem, rozliczenie zamówień oraz informowanie o ewentualnych zmianach w zamówieniu, numer telefonu, informowanie o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach, czy przerwach w pracy cateringu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą produktu, adres dostawy, dostawa produktu, naliczanie zniżek lub dopłat za dostawę

 

Podstawą prawną do przetwarzania wymienionych wyżej danych osobowych jest realizacja warunków Umowy Sprzedaży cateringu dietetycznego, wyrażona zgoda.

 

6.PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM ZEWNĘTRZNYM

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy, z którymi współpracujemy w celu realizacji warunków umowy sprzedaży. Są to firmy dostarczające oprogramowanie, czy kurierskie lub księgowe. Firmy te jedynie przetwarzają dane osobowe, ale nie są ich administratorami, więc nie mogą nimi w dowolny sposób dysponować.

 

 


7.ZATRZYMYWANIE I USUWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać catering dietetyczny, oraz w uzasadnionych i koniecznych celach biznesowych( m.in. zgodnie z art.74 ust 1 i 2 Ustawy o Rachunkowości), takich jak utrzymanie statystyk, czy realnych danych biznesowych, zapotrzebowania klientów na rozwój oferty, czy funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych oraz rozstrzyganie konfliktów. Dane uzyskane na podstawie zgody będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody lub do czasu aktualizacji bazy danych.

Na Twój wniosek usuniemy  Twoje dane osobowe, tak aby nie służyły one już do Twojej identyfikacji.


8.BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Naszym celem jest ochrona danych osobowych naszych użytkowników. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe.


9.ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich  np. wysyłając Ci wiadomość e-mail.


10.DANE KONTAKTOWE

Dziękujemy za przeczytanie naszej Polityki Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt  lub wysłanie do nas wiadomości na adres: hotel@trzydeby.pl